ga-IEen-GB

NQT Vetting Application (ga-IE)

Ghrinnfhiosrúchán MNC

Gach bliain, tairgeann an Chomhairle Mhúinteoireachta próiseas clárúcháin tosaíochta do mhúinteoirí nuacháilithe (MNCanna) in Éirinn – ar a dtugtar Clárú Mear MNC. Is féidir teacht ar na sonraí iomlána faoin bpróiseas ar ár suíomh gréasáin ttc-uat-portal.azurewebsites.net. Is é an Grinnfhiosrúchán céim 1 den phróiseas. Lean na treoracha thíos le do thoil

 

Céim 1 - Grinnfhiosrúchán

Má tá tú cláraithe cheana féin leis an gComhairle Mhúinteoireachta ní gá duit iarratas a dhéanamh arís ar ghrinnfhiosrúchán chun críche clárúcháin.

Má tá tú ag clárú don chéad uair, lean na treoirlínte go cúramach le do thoil mar go mbeidh moill ar gach duine agus ní féidir iad a phróiseáil le hiarratais / doiciméid nach gcuirtear isteach i gceart.

  1. Roghnaigh ‘Cuir Tús leis an Iarratas ar Ghrinnfhiosrúchán’ thíos
  2. Comhlánaigh agus cuir isteach an t-iarratas ar chuireadh ar ghrinnfhiosrúchán.
  3. Uaslódáil an cruthúnas aitheantais agus an cruthúnas seolta. Seiceáil faoi dhó go bhfuil d’ainm agus do sheoladh i gcomhréir leis na doiciméid agus go bhfuil an dáta iomchuí ar na doiciméid.
  4. Beidh ar mhic léinn a bhí ina gcónaí thar lear ar feadh tréimhse carnaí de níos mó ná 12 mhí tar éis 18 mbliana d’aois imréiteach póilíní a chur ar fáil do gach dlínse ina raibh siad ina gcónaí. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Imréiteach Póilíní Thar Lear.

Cuimhnigh:Chun críche clárúcháin, ní féidir leis an gComhairle Mhúinteoireachta ach glacadh le grinnfhiosrúchán a dhéanann an Chomhairle. Ní féidir glacadh le grinnfhiosrúchán a dhéanann comhlacht eile ar nós cumann spóirt nó eagraíocht dheonach agus cuirfidh sé seo moill ar do chlárú.

 

© 2024 Silverbear Ltd.